UKRAINE

c.TERNOPOL


+38-0673061519

      -0967605112

      -0501034456

      -0662823646


slawko2005@mail.ru

slawko2005@ukr.net

skype-slawko20051